مشخصات فنی آنتی باکتریال

Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyl ethyl)-s-triazine

 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی محدود قابل قبول واحد
شکل ظاهری مایع شفاف زرد رنگ  
نقطه جوش بالای ۱۰۰ .

C

دانسیته ۱٫۱۵ g/cm3
بو ندارد  

 

این ماده ضد باکری و ضد قارچ قوی میباشد که در روغن های حل شونده و سیالات خنک کننده آبی ، در گلهای حفاری ، صنایع استخراج نفت و سیستمهای آبی صنعتی مورد مصرف میباشد .